SLB (oud)

  

  1. Doelen

-          Wat wil je bereiken voor jezelf?

-          Waarom wil je dat bereiken?

 

2.   Activiteiten

-          Welke activiteiten ga je daartoe ondernemen?

-          Wie is/ zijn daarbij betrokken en op welke manier?

-          Wat heb je nodig om dat te kunnen doen?

 

  1. Belemmeringen

-          Wat zijn de grootste moeilijkheden om de gestelde doelen te bereiken?

-          Op welke manier zou je deze belemmeringen kunnen verkleinen?

 

4.   Kansen

      -     Welke factoren vergroten de kans dat je de gestelde doelen bereikt?

      -      Factoren bij jezelf.

      -      Factoren in je omgeving.

 

      5.  Tijdpad

      -    Wanneer denk je de beschreven doelen te hebben bereikt?

      -     Kun je een planning maken voor de genoemde activiteiten?

 

      6.  Evaluatie

      -    Hoe ga je tussentijds en achteraf evalueren?

 

 

Periode C en D:

 

Het verslag voor SLB  DT 1B  bevat :

 

 

Blok C:

 

 Blok D:

 


 

 

SLB DT Duits jaar 3/4  voorbereiding assessment:

 

Periode A

 

In Coll-groepjes bespreken:

Week

35

 

Coll-groepjes vormen o.g.v. studievoortgang. (Namen inleveren.)

 

35

Handleiding doornemen en Coll-groepjes vormen.

Aan hand van checklist opzet voor portfolio maken.

38

Lio-stage geregeld?

Minor afgerond, wanneer?

 

Welke leervragen? POP.

 

Handleiding assessment gelezen?

 

Data en inschrijving via site.

 

 

Vakdidactisch schoolproject.

 

Opzet portfolio:

Persoonlijke gegevens in orde.

 

Algemeen deel:

Visiebeschrijving.

 

Competentie 1, 2, 3:

Beschrijvingen, voorbeelden, bewijzen.

Verslag en theoretische onderbouwing.

Welke literatuur bestudeerd.

Juiste wijze van bronvermelding!

 

Welk vakdidactisch schoolproject?

43

Individuele studievoortgangsgesprekken. (Coll-groepjes werken zelfstandig.)

43

Leervragen, portfolio/competenties en schoolproject verder uitwerken aan hand van besprekingen in Coll-groepjes.

 

Eisen aan bewijsmateriaal lezen (sharepoint).

POP bespreken.

Veranderingen in visie bespreken (denk aan muurtje).

VD-schoolproject in orde maken.

Overige competenties (4, 5, 6) uitwerken. Bewijsmateriaal in orde maken.

Plannen van video-opname.

Periode B

 

 

48

Leervragen.

Planning assessment.

 

 

 

 

 

Schoolproject en video-opnames voorbereiden.

POP uitwisselen.

Programma van het assessment opstellen. (Wanneer doe je wat?)

 

Kritisch doornemen van de bewijzen.

(authentiek, relevant, actueel?)

 

Video-opnames meenemen en bespreken (zijn ze een goed bewijs voor een competentie?).

02

Start van de presentaties:

Plenair of in (twee) groepen.

02

Presentaties en oefenen van een onderdeel van het assessment. (Voor zover zinvol.)

Schoolproject.

 

Video-opname.

 

Presentaties van bewijzen en onderdelen van het portfolio.

 

Criteriumgericht interview.

Periode C

 

 

09

Presentaties en oefenen van een onderdeel van het assessment. (Voor zover zinvol.)

Portfolio’s in orde maken.

(Let op de onderbouwing met behulp van theorie. Voeg een goede literatuurlijst bij. Literatuurlijst moet voldoen aan voorschriften. Zie WER-gids.)

Assessment in periode D? Dan aanmelden voor ….

Assessment in periode E? Dan aanmelden voor ….

(Controleer dit zelf via de site.)

12

Individuele studievoortgangsgesprekken in week

Periode D

 

 

19

Presentaties en oefenen van een onderdeel van het assessment. (Voor zover zinvol.)

Portfolio’s in orde maken.

(Let op de onderbouwing met behulp van theorie. Voeg een goede literatuurlijst bij. Literatuurlijst moet voldoen aan voorschriften. Er mag geen fout in het Nederlands zitten! Zie WER-gids.)

 

 

 

23

Individuele studievoortgangsgesprekken.

 

 


 


[1] Hans de Weerdt De taaltoets-pabo haal je zo, , Couthino, ISBN 9789046901038