Kritisch en creatief denken in de moderne vreemde talenles

 

(zie:  taalbeurs, kerndoelen)

                                          

                   

DENKVAARDIGHEDEN

Curriculum

Eindtermen (een selectie)

Informatieverwerking

Aangeven of tekst relevante info bevat

Redeneren

Verbanden leggen

Onderzoeksvaardigheden

Werkstuk

Creatief denken

Gevoelens verwoorden en beschrijven.

Evaluatieve vaardigheden

Leeservaringen beschrijven.

Conclusies trekken met betrekking tot intenties en opvattingen v. spreker enz.

 

  

Kenmerken van denkvaardigheidsopdrachten

 

 

        Open taken

        Complexe problemen

        Cognitief conflict

        Groepsopdrachten

        Actief handelen

        Docent is begeleider

 

Link naar Kritisch en creatief denken in de geschiedenisles (voorbeeld).