Filosofie bovenbouw Filosofie klas 1 en 2
  1. Jij bent een filosoof. Les 1 - 5.
  2. Wat is de mens? Les 6 - 9.
Cursus rond De Vries De ontwikkeling van de wetenschap. (en veel filosofielinks)  
Alles over filosofie (verzamelsite).  
Links naar websites over Filosofen. Filmpjes:
Denken over kunst (RU Groningen). Bas Haring: Wat is denken? (Kunnen dieren denken 7")?
Informatie over filosofie (o.a. onderwerpen profielwerkstuk). Bas Haring: Zijn wij de enigen met een geest. (Descartes, AI, robots)
Filosofiemagazine NPO, echte kinderen, echte verhalen.
  Movies that matter.
Hirnforschung und Wahrnehmung Human Duivelse Dilemma's.
  De rede van het kind.
  HUMAN, dus ik ben.
  Human, dus ik ben jr.
  Universiteit van Nederland
  Kennislink